Tuesday, 19 February 2013

સરસ કવિતા

શિયાળે સૂપ ભલો, 
ને ઉનાળે ભલી છાશ. 
ચોમાસે સોડા ભલી, 
મારી ચા બારેમાસ!

શિયાળે સાઈકલ ભલી,
ને ઉનાળે ભલી કાર.
ચોમાસે બીઆરટીએસ ભલી,
મારા ટાંગા બારેમાસ!

શિયાળે ઊંધિયું ભલું
ને ઉનાળે ભલો આઈસ્ક્રીમ.
ચોમાસે દાળવડા ભલાં,
મારો માવો બારેમાસ!

શિયાળે પ્રેયસી ભલી,
ને ઉનાળે ભલી પ્રિયતમા.
ચોમાસે ગર્લફ્રેન્ડ ભલી,
સાલી, પત્ની બારેમાસ!

No comments:

Post a Comment